adwokat Piotr Pyclik

Pomogę Ci dotrzeć do celu

Usługi

Reprezentacja procesowa

Przygotowanie klienta do sprawy sądowej. Reprezentacja klienta na rozprawie.

Udzielanie porad prawnych

Wyjaśnienie zagadnienia prawnego. Przygotowanie strategii działania, w celu rozwiązania problemu prawnego.

Sporządzanie pism i umów

Przygotowanie pozwu, apelacji i innych pism w toku sprawy sądowej. Sporządzenie umowy i negocjacje postanowień umowy.

Obsługa przedsiębiorstw

Bieżące doradztwo i reprezentacja przedsiębiorcy w stosunkach prawnych i sporach z kontrahentami. Windykacja zadłużenia.

Obszary praktyki

Prawo cywilne

Reprezentacja i doradztwo w sprawach dotyczących stosunków prawnych i sporów pomiędzy osobami prywatnymi lub przedsiębiorcami.

Prawo gospodarcze

Doradztwo w sprawach dotyczących stosunków prawnych związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Reprezentacja przedsiębiorcy w negocjacjach i sporach z kontrahentami.

Prawo karne

Obrona praw osoby oskarżonej o przestępstwo. Reprezentacja interesów osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Zasady

Jasne reguły współpracy

Podstawą udzielanej klientowi pomocy prawnej jest umowa, która w prezycyjny i zrozumiały sposób określa zakres usług i wysokość wynagrodzenia.

Bieżące informowanie o sprawie

Na bieżąco informuję klienta o działaniach podjętych przeze mnie w jego sprawie i o postępach sprawy.

Pomoc w podjęciu decyzji

Udzielam precyzyjnej informacji o związanych ze sprawą zagadnienia prawnych, aby klient mógł podjąć świadomą decyzję.

Szczegółowa analiza sprawy

Zwracam uwagę na szczegóły. Mogą one okazać się decydujące dla uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia sprawy.

Kontakt

ad@piotrpyclik.com

(+48) 660 491 503

Piotr Pyclik
Kancelaria Adwokacka
ul. Kurza Stopka 5/c
70-535 Szczecin

NIP: 8522473948